Psykosyntes

Psykosyntesen grundades av den italienska läkaren och psykiatrikern Roberto Assagioli (1888-1974) . Assagioli var från början lärjunge till Freud och hans arbete med psykoanalys, men tidigt insåg han psykoanalysens begränsningar och utvecklade sin egen teori. När Freuds analys handlar om att plocka isär för att förstå, utvecklade Assagioli syntesen som handlar om att foga samman. Han var tidig med tankar om helhet och med att använda meditation och mindfulness som inslag i sitt arbete.

Hans syfte var att skapa ett synsätt som skulle omfatta hela människan – kreativitet, visdom, glädje samt drifter och impulser. En psykologi som var till praktisk nytta för människor i sin strävan efter ett bättre liv. 

Psykosyntesen har kallats för "en psykologi med själ", som understryker värdet av intuition, inspiration och kreativ insikt. Samtidigt är det en praktiskt inriktad psykologi som strävar efter att ge människan verktyg till självförverkligande. Verktygen består av olika tekniker och övningar som t.ex. guidade meditationer, visualiseringar och fri teckning för att få en djupare kontakt med ett minne, en känsla eller en insikt. 

Ett viktigt begrepp inom psykosyntesen är viljan och det egna ansvaret. I psykosyntesen uppmanas människan att göra det omedvetna medvetet för att därifrån kunna göra medvetna val och på så sätt styra sitt eget liv. Att ha tillgång till sin egen vilja, att välja själv, är att vara fri. 

"Psykosyntesen är en metod för psykologisk utveckling och självförverkligande för dem som vägrar att bli slavar åt sina inre spöken eller yttre påverkan, för dem som vägrar att passivt ge efter för de psykologiska spel som pågår inom dem, utan istället är beslutna att bli herrar över sina egna liv"

Roberto Assagioli