Varför eller när ska jag gå i terapi?

När livet skaver, det känns som om du befinner dig i någon form av kris eller återvändsgränd. Du mår dåligt utan att förstå varför. Du önskar se nya möjligheter, förbättra dina relationer, hitta din egen inre kraft och visdom eller behöver vägledning i en viss situation. Du kanske längtar efter att utvecklas som människa?

Samtalsterapi innebär att du får möjlighet att berätta din historia och bli mött i det som känns tungt. Du får möjlighet att stanna upp och reflektera över frågor som är viktiga för just dig och att lära känna dig på ett djupare plan som gör att du växer och utvecklas som människa. Samtalsterapi är en väg för dig att bli medveten om vem du är och vad du vill med ditt liv. 

Som samtalsterapeut möter jag dig där du befinner dig. Vi utgår från dina önskemål och behov och vad du vill att samtalsterapin ska vara för dig. Samtalen syftar till personligt växande, en känsla av helhet och en ökad medvetenhet om dig själv. 

Ett terapisamtal varar 60 minuter och vi träffas en gång i veckan eller efter dina behov, under en period som vi kommer överens om. 

Som terapeut går jag i regelbunden handledning och är medlem i Psykosyntesföreningen.
Jag arbetar naturligtvis under tystnadsplikt.

Vi kan inte alltid välja våra omständigheter, men vi kan välja vår inställning till dem.